BETA

מלחמת מחירים

רמי לוי שזיעזע את שוק המרכולים במחיריו הנמוכים, מתכוון לעשות זאת לראשונה גם באזור המרכז. מאות קונים הגיעו לחנוכת הסניף החדש ברמת גן

(1:45 דק')