BETA

21.12.2008

22:16

דילמת התגובה הישראלית

מהי בדיוק הפעולה הנרחבת שנלקחת בחשבון ברצועת עזה? ומה עושים כדי למנוע הסתבכות ממושכת של צה"ל שם? האתגר של ישראל היום הוא איך להמחיש לפלסטינים את המחיר של המשך הירי על הדרום, מבלי לגבות את המחיר הזה, מהם ומאיתנו

(1:38 דקות)

מה שמטריד בשלב הנוכחי את צה"ל זו ההבנה שכל הגברה של הפעילות ההתקפית, תוביל בסופו של דבר לפעולה רחבה בעזה, שכל פעולה ישראלית תיענה בירי כל כך מאסיבי של קסאם, שלא יהיה מנוס מפעולה יבשתית רחבה.

אם בעבר כדי למנוע ירי, היה מספיק להשתלט על מה שכונה אז "אזורי השיגור" של הקסאם, כל השטח שבצפון הרצועה, היום אין דבר כזה "אזורי שיגור". טווח הרקטות שבידי הפלסטינים מאפשר להם לירות על שדרות אפילו ממחנות הפליטים שבמרכז הרצועה, או לשבש את החיים באשקלון גם בירי מתוך מרכז העיר עזה.

כלומר, בכל תרחיש של הסלמה יצטרך צה"ל להשתלט על שטחים נרחבים מהשטח הבנוי ברצועה, ולזה יהיה מחיר כבד, בעיקר לפלסטינים, אבל גם לצה"ל. תוך כדי פעולה כזאת, ימשיך ירי כל הזמן מדרום הרצועה וסביר שיופעלו גם רקטות בעלות טווח ארוך יותר. צה"ל ירצה לנתק את נתיבי האספקה הפלסטינים ויצטרך להכנס גם לדרום הרצועה - אפשר להניח שירצה להשתלט על ציר פילדלפי ולבודד את העיר רפיח.

בציר פילדלפי, הגבול הדק שבין עזה למצרים, סביר שצה"ל ירצה ליצור שינוי פיזי. להרוס בתים ברפיח שמהם יוצאות המנהרות למצרים כדי ליצור מסדרון רחב יותר. זו לא פעולה שהיא מעבר לכוחו של צה"ל. כמה אוגדות של צה"ל מסוגלות לבצע את ההשתלטות הזאת בכמה ימים, השאלה היא רק באיזה מחיר ויותר מזה: איך מסיימים פעולה כזאת? שוב בהסכם הפסקת אש עם חמא"ס?לכן האתגר של ישראל היום הוא איך להמחיש לפלסטינים את המחיר של המשך הירי על הדרום, מבלי לגבות את המחיר הזה, מהם ומאיתנו.