BETA

27.11.2008

01:04

סל מיתון חדש ברשתות השיווק

המלחמה על סל הקניות שלנו תופסת תאוצה. כמעט כל רשתות השיווק בארץ הרכיבו סל מיתון מיוחד של מוצרי יסוד מוזלים בהנחות מאוד משמעותיות של עשרות אחוזים. מבצעי המיתון החדשים באים על רקע המשבר הכלכלי והצרכנים הם אלו המרוויחים מהחשש של החברות שיום אחד התורים בקופותיהן ישארו ריקים

(1:48 דקות)