BETA

19.11.2008

23:38

יודעים מי הרוצחים - אך מנועים מלפעול נגדם

במשטרה מביעים תסכול ממהלך משפטי שהשתרש בשנים האחרונות שמאלץ אותם לחשוף מקורות מודיעניים. לטענת המשטרה נוצר מצב בו הם יודעים כי אדם מסויים ביצע רצח אך אין ביכולתם להעמיד אותו לדין, שכן אז ייאלצו לחשוף את המקור המודיעיני בניגוד למה שסוכם איתו. "פגעו לנו בעבודת המודיעין בצורה קשה" אומרים במשטרה

(3:08 דק')

חיסולו של איש העולם התחתון יעקב אלפרון בתל אביב באמצע היום הביא עימו גל נוסף של ביקורת על המשטרה. אולם בקרב כחולי המדים גובר התסכול ממערכת המשפט שלתחושתם מגבילה אותם יותר מדי, מתוך התחשבות מוגזמת בזכויות החשוד.

במרכז המחלוקת עומדת בעית המקורות המודיעיניים. מדובר במקרים בהם מקור אמין פונה למשטרה ומספר כי היה עד לרצח אולם מסרב להיחשף. בשנים האחרונות בית המשפט מחייב לחשוף את המקורות, בעוד במשטרה מדובר ב'יהרג ובל יעבור'. "זו התייחבות בלתי כתובה שקיימת בין המשטרה והמקורות" מסביר נצ"ם קובי זריהן, סגן מפקד היאחב"ל.

מהמצב המשפטי הזו מצטיירת תמונה קשה - "כולם יודעים. המשטרה יודעת, הנאשמים יודעים, הסנגורים יודעים והפרקליטות יודעת שמדובר ברוצחים, למשל, והם לא יכולים לעמוד לדין בגלל הבעיה של חשיפת מקורות", מספר זריהן.