BETA

09.09.2008

03:50

צלבי קרס בלב המושבה הישראלית בוושינגטון

צלבי קרס צויירוו שלשום בלילה על בתים של ישראלים המתגוררים ברוקווילד מרילנד - זהו פרבר של וושינגטון שבו גרים ישראלים רבים ומכונה בפיהם "הקיבוץ". המשטרה פתחה בחקירת המקרה

(1:40 דק')