BETA

08.09.2008

23:09

רשלנות רפואית בקופת החולים

הבדיקה של אברהם צפניה שחלה בסרטן נשארה אצל הרופא ולא הובאה לידיעתו שנה וחצי - מומחה קבע כי האיחור פגע בסיכוייו להירפא

(2:39 דק')