BETA

03.09.2008

23:42

מומחים מזהירים: הרצח הבא הוא רק עניין של זמן

לאחר 3 מקרים של רציחת ילדים על-ידי הוריהם שהתפרסמו בשבועיים האחרונים, הפסיכיאטרים בישראל מודאגים כי הדבר עלול להפוך לתופעה. בנסיון למנוע את המקרה הבא משרטטים המומחים את הפרופיל של הרוצח הפוטנציאלי: הורה המתקשה בגידול ילדיו, ללא כל תמיכה, לרוב ממעמד סוציו-אקונומי נמוך וסובל מהפרעה נפשית

(1:58 דק')