BETA

03.09.2008

01:38

בארה"ב עדיין עוסקים בהריון של בתה של שרה פאלין

בריסטול בת ה-17, בתה של המועמדת הרפובליקנית לסגנות הנשיא שרה פאלין, עומדת ללדת בעוד כארבעה חודשים. בינתיים הדמוקרטים ממשיכים "לחפור" בעברה של פיילין בנסיון למצוא דברים נוספים שיפגעו בסיכוייו של מקיין להיבחר. כעת עולה השאלה מדוע לא בדקו יועציו של מקיין יותר טוב את הרקע של סגניתו המיועדת

(2:15 דק')