BETA

16.07.2008

01:13

עודכן:

המחלקה לבשה לבן

המחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים בילינסון הפכה לפני כמה ימים לאולם חתונות. החתן מנשה גור שממתין להשתלת לב וכליה לא יכול לצאת מבית החולים וכלתו החליטה שלא לחכות וארגנה לה ולבחיר ליבה חתונה כדת משה וישראל בבית החולים

(1:46 דק')