BETA

11.07.2008

00:18

עודכן:

באות מאהבה

בין 200 העולים החדשים שהגיעו היום מארצות הברית היו גם ארבע נערות צעירות שלא עלו רק בגלל הציונות. הן הגשימו את החלום הציוני בשביל האהבה לארבעה בחורים ישראלים שהגיעו נרגשים לקבל את פנין

(2:10 דק')