תלמידי ישראל במקום ה-31 במבחני קריאה בינ"ל

תוצאות מבחן "אוריינות קריאה" בינלאומי מעלות: תלמידי ישראל במקום ה-31 מבין 45 מדינות • תוצאות מבחנים השוואתיים בינלאומיים במדעים: ישראל במקום ה-39 מתוך 57 מדינות • מוקדם יותר פרסם משרד החינוך את "מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית" (מיצ"ב) לשנת תשנ"ז, המעידים על ירידה בהישגי התלמידים

(1:54 דק')

עדות נוספת למצבו העגום של החינוך בישראל: הלילה (חמישי) התפרסמו תוצאות חלקיות ולא מעודדות נוספות, של מבחני פיזה, מבחנים השוואתיים בינלאומיים במדעים. על פי התוצאות ישראל נמצאת במקום ה-39 מתוך 57 מדינות שהשתתפו בבחינות. מבחן בינלאומי אחר שתוצאותיו פורסמו הערב מעלה, כי תלמידי ישראל נמצאים במקום ה-31 מבין 45 מדינות. המבחן בדק "אוריינות קריאה" בקרב תלמידי כיתה ד'.

בשעות אחר הצהריים פרסם משרד החינוך את תוצאות בחינות המיצ"ב, שבודקות את הישגים של תלמידי ישראל בכיתות ה' ו-ח'. הנתונים מעידים על ירידה משמעותית בציוני התלמידים ברוב המקצועות ובפער משמעותי בין תלמידים יהודים וערבים.

הירידה הגדולה ביותר חלה בהישגי התלמידים במתמטיקה, עם ממוצע של 61 לעומת 76 בשנה שעברה. במשרד החינוך אומרים כי התלמידים נבחנו השנה בצורה שונה וכי אין משמעות להשוואות לנתוני השנים הקודמות.

דו"ח המיצ"ב - מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית - נועד לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי בית הספר היסודי ותלמידי חטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה מתוכנית הלימודים. המבחנים מתבצעים בארבעת מקצועות הליבה: מדע וטכנולוגיה, אנגלית, שפת אם (עברית/ערבית) ומתמטיקה.

הציון הממוצע במתמטיקה בכלל בתי הספר עומד על 56.9, עם פער משמעותי בין התלמידים דוברי העברית, שהשיגו ציון של 61.3, לעומת לעומת 45.9 של התלמידים הערבים. בתחום המדע והטכנולוגיה השיגו התלמידים ציון ממוצע של 68.6, כשדוברי העברית השיגו ציון של 72.5, לעומת דוברי הערבית, שהשיגו ציון ממוצע 60. הציון הממוצע באנגלית ירד אף הוא מ-79 בשנה שעבר ל-74 השנה, כשדוברי העברית השיגו ממוצע של 74.2, לעומת 68.6 אצל דוברי הערבית.

מבחן השליטה בשפת האם הניב תוצאות יפות אצל התלמידים דוברי העברית, שהשיגו ציון ממוצע של 79, לעומת ציון ממוצע של 60.9 אצל דוברי הערבית.

בפתח הדו"ח מבהירה מנכ"לית הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), פרופ' מיכל בלר, כי אין משמעות להשוואה בין נתוני השנה לנתוני שנים קודמות, בשל השוני בחומר הלימוד שנכלל בבחינות. לדבריה, בשנים הקודמות נערכו המבחנים בשליש הראשון של שנת הלימודים והקיפו את חומר הלימוד של שנת הלימודים הקודמת, בעוד השנה נערכו לקראת סוף השנה והקיפו חומר שנלמד עד אליה.