BETA

10.12.2016

01:07

לאחר שעברה לגור ברחוב בגיל 14, החליטה לעזור לילדים חסרי בית

"משהו קטן וטוב" על זוהר אוריה שהקימה לבדה בית עבור ילדים דרי רחוב, בו היא מתגוררת איתם. אוריה משמשת משפחה לילדים, תומכת בהם כלכלית ודואגת לעתידם

למימון הפרויקט באתר מימונה, בו נותרו שבועיים למימון -


https://www.mimoona.co.il/Projects/3730%20