BETA

12.02.2016

00:15

עודכן:

מדוע עובדים קבועים רבים ממשיכים להיות מועסקים כפרילנסרים?

"פרילנסרים קבועים" הם מעין עובדי צללים שתמיד מועסקים במשרה קבועה ומוגדרת, אבל רשמית הם נקראים "עצמאיים", כדי שחוץ מהמשכורת אף אחד לא יצטרך להפריש להם תנאים סוציאליים. למעביד זה עולה פחות, אבל העובד עלול להרגיש את ההבדל הכלכלי ואת חוסר הביטחון בקביעות עם הזמן