BETA

18.02.2015

22:38

סקר חדשות 10: רוב הציבור רואה את התנהלות נתניהו בדוח המבקר כלא תקינה

רובו של הציבור גם לא השתכנע מסרטון התדמית האחרון שהפיץ ראש הממשלה, בו הוצג מצבו של המעון הרשמי כירוד. למרות זאת, רובם המכריע של המצביעים אינם שוקלים מחדש את הצבעתם בעקבות פרסום דוח המבקר. המחנה הציוני שומרת על יציבות בפסגה עם 23 מנדטים, בעוד בליכוד נפגעים קלות מפרסום הממצאים ויורדים ל-22

59 אחוזים מהציבור רואים את התנהלות ראש הממשלה נתניהו, כפי שהיא עולה מתוך דוח המבקר, כלא תקינה. רק 17 אחוזים מאמינים כי מדובר בהתנהלות תקינה. כך, עולה מסקר חדשות 10 בפיקוח פרופסור קמיל פוקס, בו השתתפו 860 משיבים.


מממצאי הסקר שפורסמו הערב (רביעי) עולה כי למרות הביקורתיות הרווחת כלפי ראש הממשלה, 83 אחוז מציבור המצביעים לא שוקלים הצבעתם מחדש לאחר פרסום דוח המבקר. לעומת זאת, בקרב המתלבטים אחוז אלו השוקלים את הצבעתם מחדש גבוה יותר, ועומד על 30 אחוזים.


מרבית הציבור גם לא השתכנע בעקבות סרטון התדמית האחרון מטעם ראש הממשלה, בו מוצג סיור של מעצב הפנים מושיק גלאמין במשכנו, כי מצב תחזוקתו של המעון הינו ירוד. למעשה, רק 15 אחוזים השתכנעו כי מצבו של מעון ראש הממשלה הינו רעוע, ואחד מכל שלושה מצביעים אינו מחזיק עמדה בעניין.

 

 

סקר חדשות 10 18-2-15
 

סקר חדשות 10 18-2-15(חדשות 10)

 

 

סקר חדשות 10 18-2-15
 

סקר חדשות 10 18-2-15(חדשות 10)

 

אשר להצבעה עצמה, הרי שדפוסי התמיכה במפלגות נותרו יציבים יחסית. המחנה הציוני ממשיך ליהנות מתמיכה בשווי 23 מנדטים, למרות הצטרפותו לקמפיין של הפרסומאי ראובן אדלר. לעומת זאת הליכוד, בעקבות פרסום דוח המבקר, נפגע קלות ויורד במנדט אחד - ל-22 מנדטים בסך הכול. גם הבית היהודי ממשיכה לסבול ממגמת הירידה מאז פרשת אלי אוחנה ויורדת ל-13 מנדטים.


בבחירת מועמד מועדף לראשות הממשלה, ניכרת עלייה בתמיכה הן עבור נתניהו והן עבור הרצוג, אם כי מדובר בסך הכול בשיעור של אחוז או שניים. בסביבת נתניהו כבר מפיצים ברבים שקיימת אפשרות ריאלית להקמת ממשלה רחבה, בעוד הרצוג עדיין נאלץ להכריע בין ליצמן ללפיד ובין ליברמן לגלאון.