BETA

01.09.2014

01:18

לראשונה: אמנת החמאס תיכלל בחומר הלימוד לבגרות בהיסטוריה

שבוע לאחר "צוק איתן" הציג משרד החינוך מסלולים חדשים לבגרויות, שבצדם הכשרה צבאית מעשית ולעתים גם תעודת הנדסאי. ממסלול בהפעלת דחפורים או בכלבנות, בחינת בגרות בהיסטוריה על אמנת החמאס ועד הבטחה שהחומר על מלחמת ששת הימים לא יירד השנה במיקוד –נראה שחדר המצב המסורתי של משרד החינוך הפך הפעם לחדר מלחמה