BETA

29.08.2014

00:23

כשהוא עדיין בתרדמת, השתתף הלוחם יהודה יצחק בטכס המילה של בנו

מזה חודש שמערכת חדשות10 מלווה את משפחת הישראלי- שבנה יהודה יצחק נפצע קשה מאוד בתקרית אש ברפיח. בשבועות האחרונים התפללה אשתו רבקה לכך שיזכה להיות לצדה בלידה ובטכס ברית המילה של בנם המשותף, ובסופו של דבר הוא אכן היה שם – גם אם מורדם ומונשם. משפחתה אף לחשה לו באוזן את אשר לא יכול היה לראות