BETA

05.08.2014

22:38

עודכן:

מפשילים שרוולים: מנהלי המפעלים בדרום עובדים בייצור

המפעלים באזור הדרום התעוררו למציאות חדשה במהלך מבצע צוק איתן, ובה מאות עובדים נאלצו לעזוב את העבודה בשל צווי 8 או בגלל שלא היה סידור לילדים. בעקבות המצב החדש ועל רקע המשך הדרישות והביקושים להמשך הייצור, המנהלים עזבו את המשרדים ועבדו בייצור

(4:49 דקות)