BETA

האם תינוקות יכולים להבחין בין דמויות רעות לטובות?

מחקר גדול שערכה אוניברסיטת ייל בארה"ב העלה כי תינוקות בני שלושה חודשים מסוגלים להבחין בין דמות טובה לדמות רעה. אבל מה קורה כאשר הדמות הרעה מציעה לתינוק ממתק? התשובות בפנים

מחקר גדול שערכה אוניברסיטת ייל בארה"ב העלה כי תינוקות בני שלושה חודשים ומעלה יודעים להבחין בין דמות "טובה" לדמות "רעה". אבל מה קורה כאשר הדמות "הרעה" מציעה לתינוק שלכם ממתקים? האם הם יבחרו לקחת אותם או יעמוד בפיתוי ויסרבו ואילו דמויות יעדיפו התינוקות.

 

במשך שמונה חודשים חוקרים הראו לתינוקות תיאטרון בובות, כשבובה אחת מוצגת ככזו שנאבקת לפתוח קופסה כלפתע מגיעה ארנבת טובה שמנסה לעזור לה. מנגד הגיעה ארנבת רעה שמנסה למנוע מהטובה לפתוח את הקופסה.

 

80% מהתינוקות בחרו מיד לאחר ההצגה בבובה הטובה. גם בישראל, בניסוי דומה שנערך בגן דינה בחרו אחוז דומה של תינוקות בבובה הטובה.

 

הפתעת הניסוי היא שגם כאשר דמות רעה מציעה לתינוקות יותר עוגיות מהדמות הטובה, מרבית התינוקות בוחרים לקחת פחות עוגיות על מנת מלהימנע מאינטרקציה עם הדמות הרעה.