BETA

11.02.2014

22:27

פרקליטת מחוז ירושלים מאשימה את השופט משה דרורי בגזענות

במייל ששלחה פרקליטת מחוז ירושלים לנשיא בית המשפט המחוזי מציינת עורכת הדין נורית ליטמן מקרה שבו השופט פנה באופן גזעני אל תובעת ערבייה. "מדובר בתופעה ולא בדיון מקרי אצלו". דרורי לא נשאר חייב: "הכל חלק מתפקידי לשפוט צדק"

לא בכל יום ניתן לשמוע תלונות של פרקליטים נגד שופטים ובטח לא האשמות בגזענות. אך זה בדיוק מה שעשתה פרקליטת מחוז ירושלים עורכת הדין נורית ליטמן בדואר אלקטרוני שכתבה לדוד חשין, נשיא בית המשפט המחוזי בעיר על סגנו - השופט משה דרורי.

 

בתכתובת החריפה שהגיעה לידי חדשות 10 מאשימה הפרקליטה הבכירה את דרורי בשורה ארוכה של התבטאויות גזעניות באולם בית המשפט.

 

ההתבטאות שהובילה את פרקליטת המחוז לכתוב את הדברים נאמרו במהלך דיון של קטין יהודי שהואשם בזריקת אבנים על ערבים ושהתובעת בו היא ערבייה.

 

במכתב כתבה הפרקליטה: "סגן הנשיא אמר שהנאשם והעדים מפסידים יום עבודה וגם לא יכולים להתגייס לצבא בגלל תיק זה.

 

סגן הנשיא פנה אל עו"ד ויטאלי ושאל אותה אם שירתה בצבא וכשהשיבה בשלילה הסביר לה שבגלל זה היא לא מבינה את חשיבות הצבא.

 

הוא פנה אל העדים ושאל אותם אם הם רוצים כסף על כך שהם מעידים נגד החבר שלהם".

במכתב מדגישה ליטמן כי מדובר בתופעה באולמות בו מופיע השופט דרורי ולא בדיון מקרי.

 

דרורי לא נשאר חייב והגיב במכתב חריף בו אמר: "אחזור על הסתייגותי ועל עמדתי הנחרצת כי אין זה מן הראוי כי צד המופיע בפני בית המשפט, גם אם היא פרקליטת המחוז, יכתוב מכתב אשר מנסה להעלות טענות על תפיסה כוללת של דרך ניהול המשפט וצורת ההתבטאות במהלך הדיון המשפטי באולם זה. כל פעולותיי, הן במסגרת החלטות שיפוטיות והן בדברים שאני אומר באולם בית המשפט, הנן חלק מתפקידי השיפוטי לשפוט משפט צדק.