BETA

מקובלים עלינו: מומחי הקבלה הגדולים בישראל

בעוד רבנים רבים מבקשים ומנסים להקטין ככל הניתן את נוכחות המיסטיקה ביהדות, המקובלים הגדולים בעולם החרדי מספרים על שדים, על רוחות ועל נוסחאות מיסתוריות שמאפשרות לחולל ניסים על-טבעיים. פרק שלישי בסדרת הכתבות "הרבנים"

בעוד רבנים רבים מבקשים להקטין ככל הניתן את נוכחות המיסטיקה ביהדות, המקובלים יודעים לספר על שדים, על רוחות ועל נוסחאות מיסתוריות שמאפשרות לחולל ניסים. בפרק השלישי בסדרת הכתבות "הרבנים", מנסים חמישה מהמקובלים הגדולים של ימינו לשפוך אור על סודות הקבלה, שמאפשרים, לטענתם, לחולל נסים על-טבעיים.

 

כיצד נשיא מצרים נאצר מת לכאורה בגלל קללה קבלית שהוטלה עליו ומה בדיוק קרה כשהרב כדורי ניסה לנחש את מספרי הלוטו - באמצעות כוחות הקבלה. "יש לנו בתורה ארבע דרכי לימוד וקוראים לזה פרד"ס. פשט, רמז, דרש וסוד. הסודות זה לימוד הקבלה", אומר הרב המקובל דוד בצרי.

 

מבין המקובלים העיוניים בולטים במיוחד שלושה שצמחו מתוך מלחמת המקובלים הגדולה - הרב יעקב הלל, ראש ישיבת "אהבת שלום", הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת "נהר-שלום", והרב דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום".