BETA

23.08.2011

03:16

המחאה בצל הרקטות: מתחילים לקפל אוהלים

המחאה החברתית, שרק לפני עשרה ימים הצליחה להוציא עשרות אלפים לרחובות, מתחילה לגלות סימני עיפות. עשרות אוהלים ננטשו בשדרות רוטשילד, ובדרום נשמעים בעיקר קולות פסימיים

(3 דקות)