BETA

30.03.2015

00:45

עודכן:

"אנליסט": הברית הלא קדושה של המעסיקים וסוכני הפנסיה על חשבוננו

חוק שנועד לעודד תחרות בקרנות הפנסיה משך ישראלים רבים לנסות ולעבור בין חברות כדי לשפר עבור עצמם את עלויות דמי הניהול, אלא שבדיקה גילתה "דיל" שמונע מהציבור בפועל את המעברים המשתלמים. "המעסיק הסביר לי שלא ניתן לעבוד ישירות דרך הקרן אלא עם סוכן", סיפר עובד שנאלץ לשלם יותר מפי שניים בשל האיסור. משרד האוצר: "פרקטיקה לא חוקית"

כבר מאז שנת 2008 ניסו ישראלים רבים שכמו יתר הציבור מתמודדים עם דמי ניהול יקרים של קרן הפנסיה לנצל חוק שהתקבל באותה שנה המאפשר לבחור קרן תוך ניצול ה"תחרות" בתחום. ואולם, בדיקת "אנליסט" גילתה ברית בין המעסיקים לסוכנים ולקרנות שבפועל מונעת מהלקוח אפשרות לבחור - ובכך מולידה עבורו הפסד של עשרות אלפי שקלים.

 

בשנים האחרונות הציעו קרנות הפנסיה תנאים ומחירים אטרקטיביים למצטרפים חדשים. ואולם, בתחקיר עלה כי במקרים רבים אפשרו מעסיקים לסוכני פנסיה חיצוניים לשמור על הפונים בקרן המקורית שבה החזיקו באינטרס. זאת, כשהם מזכים בתמורה את המעסיקים בניהול הפרשות הקרן במקומם וללא תשלום.

 

"אמרו לי שכרגע לא ניתן לעבוד באופן ישיר דרך הקרן עצמה אלא באמצעות סוכן", שחזר משה מאזור המרכז. הוא ציין כי קיבל "הצעה אטרקטיבית" שעשויה הייתה להוריד את כמות הפקדותיו מרמה של ארבעה אחוזים ל-0.9 אחוזים בלבד. יש כאן הרגשה שהמעסיק מנסה לדאוג לסוכן יותר מלעובד שלו", אמר.

בעוד נראה כי במקרים רבים כרבע מהחיסכון לקראת פרישה "מתאדה" בדרך זו, בחינה של כמות המעברים בין הקרנות הראתה כי נפגעי השיטה רבים. כך למשל ב-2013 יצאו מחסכונות חברת "מגדל" 309 מיליוני שקלים שמהווים פחות מאחוז בודד מתוך הכסף המצוי שם. שיעורי נטישה אפסיים נרשמו גם בקרנות קופות הגמל של "מנורה", "הראל", "כלל" ו"הפניקס".

 

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "מדובר בפרקטיקה לא חוקית. נבצע מבצעי אכיפה ויישום מוקפד יותר של החוק מ-2008 למעבר חופשי בין קרנות".