BETA

05.05.2010

16:01

פרשת הולילנד: נעצר יו"ר הוועדה המחוזית שאישרה את הפרויקט

מנכ"ל עיריית בית שמש, מתי חוטה, נעצר בחשד שהיה מעורב בפרשת הולילנד. הוא כיהן בזמנו כיו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בירושלים שאישרה את הפרויקט

(25 שניות)

המשטרה עצרה היום (רביעי) את מתי חוטה, מנכ"ל עיריית בית-שמש, שהיה יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה שאישרה את מיזם הנדל"ן "הולילנד" בירושלים. שלשום הוארך שוב מעצרו של מי שמוגדר המתווך בפרשה, מאיר רבין, שקישר, על-פי החשד, בין יזמי הפרויקט למקבלי השוחד.

פרשת הולילנד – סיקור מלא>>

השבוע החליטה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים החליטה להקפיא את היתרי החפירה במתחם ל-100 ימים, בעקבות חוות דעת של היועץ המשפטי של העירייה ומהנדס העיר.

מבדיקת עיריית ירושלים עלה כי קיים פער בין היקפי החפירה שהונפקו לשלושה מגרשים, אל מול זכויות הבניה ויחידות הדיור שנותרו בפרויקט. הבדיקה העלתה כי בכל הפרויקט נותרו אישורים לבניית שבעים ותשע יחידות דיור בלבד, וכי היתרי החפירה שביקשו היזמים, לשלושה בניינים, יביאו לחריגה גדולה מאחוזי הבניה המאושרים.

עורך הדין רפי אטינגר, ממשרד יגאל ארנון, בא כוחה של חברת הולילנד, אמר כי מדובר בדיון פופוליסטי. "אם פרשת הולילנד לא היתה מתפוצצת, שום דבר לא היה קורה. זה מהלך פופוליסטי", אמר בדיון.