BETA

30.10.2015

00:03

ארץ בטוחה: מפגש עם סירת מהגרים שסיימה את המסע לחופי יוון

בחודשים האחרונים יצא צוות חדשות 10 למסע בעקבות חבל הארץ אליו שמים מיליוני הפליטים את פעמיהם – ליוון, הונגריה, סרביה וגרמניה. גם בחורף ועל אף הטרגדיות הרבות בים, מספריהם של הפליטים המבקשים מקלט ממשיך רק להאמיר, במה שעד מהרה הוגדר כמשבר הפליטים הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. סדרת הכתבות המלאה – החל מיום ראשון במהדורה המרכזית