BETA

09.03.2015

23:52

תיעוד: כך מכשילים בתי המלון את שיטת הדירוג החדשה

שיטת דירוג כוכבים חדשה שתעצור את בתי המלון מלדרג את עצמם כבר נכנסה לתוקף, אך בישראל בוחרים המלונאים לעבוד אחרת. הם מסרבים לשתף פעולה, מתחמקים מהדירוג והצרכנים ממשיכים לקנות חופשה בשק