BETA

04.02.2015

00:08

עודכן:

משה כחלון, יושב ראש מפלגת 'כולנו'
משה כחלון, יושב ראש מפלגת 'כולנו'
,חדשות 10

מה ההבדל בין התכניות של "כולנו" ו"המחנה הציוני" להורדת יוקר המחיה?

שניים מהמועמדים הבולטים לתפקיד שר האוצר הבא, משה כחלון מ"כולנו" ומנואל טרכטנברג מ"המחנה הציוני" הציגו היום את התכניות הכלכליות שלהם. מה ההבדל העיקרי בין האג'נדות של השניים, שמבטיחים להוריד את יוקר המחיה?

מערכת הבחירות העלתה היום (שלישי) הילוך גם במגרש הכלכלי, כשמשה כחלון ומנואל טרכטנברג הציגו את תוכניותיהם הכלכליות.

 

"כולנו" מדגישה את התחרותיות כאמצעי המרכזי שלה להורדת יוקר המחיה במשק, לכן היא גם בוחרת להתחיל בהצגת המצע הכלכלי באמצעות תכנית ממוקדת בבנקים - כגורם שמעמיס לטענתה את רוב יוקר המחיה על האזרחים.

 

טרכטנברג לעומתם, בשם "המחנה הציוני", מדגיש את חובתה של המדינה לדאוג לחינוך, לבריאות, לרווחה, לכל ההוצאות שעמדו גם במוקד המחאה החברתית שבסיומה הוביל את הוועדה ב-2011.

כחלון מציע לנתק בין חברות האשראי לבנקים ולהעניק ביטוח פיקדונות שיעודד את האזרחים להפקיד כספים גם בבנקים הקטנים. טרכטנברג מבטיח להפסיק את העסקת מורי הקבלן בישראל, להוסיף מיליארד וחצי שקלים לתקציב הרפואה הציבורית ובעיקר לתת לזוגות הצעירים אפשרות לקנות דירות על קרקע שתוענק ללא גביית עלות מצד המדינה בשכירות ארוכת טווח לפרק זמן ממושך.

 

 

הפגנה למען הורדת יוקר המחיה
 

הפגנה למען הורדת יוקר המחיה(פייסבוק סתיו שפיר)