BETA

04.12.2010

23:00

עודכן:

אלי ישי: "לא היה נושא שהתעסקתי בו יותר משירותי הכבאות"

שר הפנים הודף את הביקורת על חלקו במחדל. "זה הדבר הראשון שעשיתי בתפקיד. השגתי תקציב של 100 מיליון שקל", אמר ישי לחדשות 10, למרות שבפועל הועברו רק 40 מיליון. השר תקף את התקשורת ואמר: "אתם בחרתם לדבר על הזרים"

שר הפנים אלי ישי, שנתון לביקורת חריפה בעקבות המחדלים שנמצאו בשירותי הכבאות על רקע שריפת הענק, ממשיך להבהיר כי אינו אחראי למצב. "מאז שנכנסתי למשרד הפנים לא היה נושא שהתעסקתי בו כמו שירותי הכבאות", אמר ישי בראיון לחדשות 10.

 

השר התייחס לדרישתו להקים ועדת חקירה, למרות שייתכן כי הוא יהיה בין הנחקרים המרכזיים בה. "לא לחינם קראתי לוועדת חקירה", הסביר ישי. "התקציב הלך ואזל. לא היה תקציב לרכש, למכוניות שהתבלו. באתי למשרד הפנים וזה הדבר הראשון שעסקתי בו".

 

אלי ישי הזכיר את המכתב החריף שכתב לראש הממשלה, בנימין נתניהו, על מצב שירותי הכבאות, אך יש לציין כי המכתב נשלח חצי שנה לאחר שהיה בתפקיד שר הפנים. "זה חריג, תכתובות כאלה לא קורות עם שרים", הסביר ישי. ביקשתי פגישה עם ראש הממשלה, היו מספר דיונים אצלו, בממשלה, בקבינט ועם משרד האוצר. כמו שכולנו מכירים, ואני לא ממציא או מחדש את ההיסטוריה, לאחר פגישות ודיונים התברר שיש הרבה אדישות, ואז מכתבים יוצאים. קודם למכתבים הללו בוצעה שורה ארוכה של פניות".

 

שר הפנים אף סיפר כי הצליח להשיג תקציב של 100 מיליון שקלים לשירותי הכבאות, למרות שבפועל הועברו 40 מיליון שקלים בלבד. "אושרו 100 מיליון, התקבלו 40 מיליון - חלק על חשבון האיגודים, חלק על חשבון משרד הפנים, חלק על חשבון משרד האוצר. נאי יכול לתת פירוט מדויק", הוא הבהיר.

 

ישי נשאל מדוע לא איים במשבר קואליציוני, כפי שעושה ש"ס במקרים אחרים, והסביר: "דווקא בנושא הזה, בחדרי חדרים, אמרתי שאצבע נגד פעולות רגישות בגלל שירות הכבאות. אמרתי גם יותר מזה. רבותיי, אני לא אוהב לעשות משברים, אבל אם לא יהיה תקציב ולא יהיו דיונים מתקדמים לא תמצאו אותי מצביע בכנסת. מטבע הדברים זה לא בא לתקשורת. על נושאים אחרים בחרתם לדבר - התעסקתם הרבה בזרים".