BETA

02.12.2010

11:18

העליון ביטל את הזיכוי: הורשעו הנאשמים ברצח שקד שלחוב

שבע שנים לאחר שנורתה למוות במהלך ניסיון חיסול כושל באשקלון, הורשעו הנאשמים מישל ז'אנו וישראל גנון. בית המשפט קיבל את ערעור הפרקליטות על החלטת בית המשפט המחוזי

בית המשפט העליון קיבל הבוקר (חמישי) את ערעור הפרקליטות על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע לזכות את מישל ז'אנו וישראל גנון, שהואשמו ברצח הנערה שקד שלחוב בשנת 2003 והרשיע את השניים. קרובי משפחתה של הצעיר קיבלו את ההחלט באולם בית המשפט בהתרגשות גדולה.

ז'אנו וגנון נעצרו במקום עד תום ההליכים. גזר דינם של השניים יינתן בבית המשפט המחוזי, כשעונש המינימום הוא מאסר עולם.

 

בחודש אפריל 2009 קבע בית המשפט כי השניים לא אשמים ברצח. שקד נפגעה מיריות שנורו לעבר רכב בו נסעה יחד עם עם ידידה, יניב רווח, ונערה נוספת , שנפצעו בתקרית. בתום חקירה בת שנה קבעה המשטרה כי גנון וז'אנו רצחו את שלחוב כחלק ממלחמת כנופיות הפשע באשקלון, והתכוונו להרוג את אנשי הכנופייה היריבה שהיו ברכב בו נסעה שלחוב זמן קצר לפני שעלתה עליו.

בפרקליטות טענו כי התשתית הראייתי תשהוגשה במשפט מספיקה להוכיח את אשמתם של השניים ואף מחזקת את עדותו של ירון סנקר, שהפך לעד מדינה והפליל את השניים. בערעור המדינה נכתב כי "קיימות ראיות נסיבתיות בעלות משקל של ממש נגד המשיבים - ללא כל קשר לסנקר ולעדותו - בכל הקשור לרצח שקד שלחוב ז"ל: למשיבים, יריבי החבורה של נהג הרכב הנפגע, קיים מניע לביצוע הרצח; הרכב שבו הם נוסעים נמצא בזמן המתאים ובמקום המתאים; הרכב נמלט צפונה מיד לאחר מעשה הרצח; בתוך הרכב המסתלק נשמעת שיחה המעוררת חשד כבד; אותו טלפון שבו השתמשו המשיבים סמוך לרצח נעלם מן הרשת למחרת הרצח".

עוד נכתב כי "המסקנה הסבירה היחידה מן התמונה המצרפית האמורה היא אחת - המשיבים השתתפו בכל אחד מן האירועים הללו והם אשמים בעבירות שיוחסו להם בשני האישומים. הצטברות כל הראיות הנ"ל נגד המשיבים אינה מותירה מקום לספק סביר, וכי השניים אכן ביצעו את המעשים הללו".