BETA

19.11.2010

01:37

תיעוד: כך נראה מגדל שלום ביום שאחרי השריפה

מגדל שלום בתל אביב נשאר סגור אחרי השריפה בקומות העליונות. החוקרים מעריכים שקצר חשמלי גרם לשריפה. צוות חדשות 10 טיפס 30 קומות ברגל אל הקצה המפוייח של מה שהיה פעם "הבניין הגבוה בישראל"

(2:10 דקות)