BETA

אנס צעירה לוקה בשכלה - ונידון ל-10 שנות מאסר

אהרן מושאשוילי בן 38 מקריית ים הורשע בעבירות של אינוס ואיומים על צעירה בת 22 הסובלת מליקוי בשכלה ובנפשה. השופטים קבעו כי כפה את מעשיו על עוברת אורח תמימה תוך ניצול חולשותיה

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום (שני) 10 שנות מאסר בפועל ועוד שנתיים על תנאי, על אהרן מושאשוילי, בן 38 מקריית ים, שהורשע בעבירות אינוס ואיומים של צעירה בת 22, הסובלת מליקוי בשכלה ונפשה. בנוסף הוא נדרש לפצות את המתלוננת בסכום של 40 אלף שקלים.

הנאשם והמתלוננת לא הכירו זה את זה והם נפגשו לראשונה ביום האירועף בחודש מאי 2009, כאשר היא היתה בדרכה ממקום עבודתה להוסטל בו היא מתגוררת. הנאשם ששוחח עמה והתרשם ממצבה השכלי הלקוי, גרר אותה בכח למחסן הנמצא בבעלותו ושם הפשיט אותה בכח מבגדיה, וביצע את זממו.

 

בתום הטיעונים לעונש ניתנה לנאשם ההזדמנות לומר את דבריו והוא בחר שלא להביע צער וחרטה על מעשיו. בקשתו היחידה היתה לדחות את מועד מתן גזר הדין על מנת לאפשר לו לצום כדי להעביר את רוע הגזירה.

 

הרכב השופטים ציין כי חומרת מעשיו של הנאשם בולטת לאור העובדה כי כפה את מעשיו על המתלוננת, שהיתה וברת אורח תמימה שהלכה ברחוב בדרכה לביתה, תוך ניצול חולשותיה ופגמיה המנטליים והפיזיים וכי על פי העדויות הוא לא נשמע לתחינותיה ופעל נגדה בברוטליות.

עוד הוסיפו השופטים כי מן הראוי לתת ביטוי בעת הטלת העונש לפגיעה הקשה שפגע הנאשם בגופה ובנפשה של המתלוננת, תוך מתן משקל משמעותי לנסיבות ביצוע העבירות, מפגש אקראי ברחוב, ניצול חולשותיה וביצוע מעשים בזויים. כן ציינו השופטים כי  הנאשם במעשיו המכוערים פגע בזכותה של המתלוננת לגופה ורמס את כבודה וכי בעדותה בלט גודל הפגיעה נפשית שחוותה.