BETA

19.11.2014

02:01

ירושלים: עשרות בתי ספר לא ממוגנים כי האקדחים נותרו בכספות

למרות החלטת עיריית ירושלים לתגבר את מוסדות החינוך בעיר, הורים רבים הביעו הערב דאגה. בבתי הספר זועמים על המשרד לביטחון פנים לאחר שמנע מעשרות מורים לשאת אקדחים שהוכשרו להשתמש בהם. בגנים לא מאובטחים הביעו חשש: "אנחנו מוקפים בשכונות ערביות שהיציאה מהן נעשית דרכינו, וזה מלחיץ"

בגלל בירוקרטיה: לחדשות10 נודע הערב (שלישי) כי המשרד לביטחון פנים מונע אבטחה ממוסדות חינוכיים בירושלים, אף שהכשיר עשרות ממוריהם לפני כשנתיים על שימוש באקדח למקרה של פיגועים. רק כעת משהוחלט בעירייה לתגבר את האבטחה במוסדות החינוכיים בעיר הודיעו במשרד כי יישקלו להחזיר למורים את נשקיהם.


לפני כשנתיים הוכשרו על שימוש באקדח עשרות מורים מעשרות בתי ספר בבירה על ידי המשרד לביטחון פנים. המהלך נבע מהצורך לשפר את ההגנה על המוסדות החינוכיים במקרה של חדירת מחבלים. ואולם, מאוחר יותר הוחלט לחייב את המורים בהפקדת האקדחים בכספת מדי יום עם סיום עבודתם - החלטה שהביאה לקריסת היוזמה ולהשארתם של הנשקים בכספות העירייה מזה שנתיים.


בתגובה לדברים אמרו היום במשרד לביטחון פנים כי יבחנו מחדש את האפשרות להחזיר למורים את אקדחיהם. ואולם, ספק אם המהלך צפוי לשנות משמעותית את העלייה במפלס הדאגה כפי שהורגשה היום בקרב הורים רבים בירושלים. לדברי שלמה קרפ מארגון ההורים, "אם לא יהיה פיתרון לתחושת אי הביטחון של ההורים תהיה קטסטרופה, זה כדור שלג".


הורים לילדים בגנים בעיר לא הסתפקו בהבעת חשש מפרצות האבטחה ואף איימו שישביתו את המוסדות. כך, בשכונת הר חומה הקרובה לבית הכנסת שבה התרחש הבוקר הפיגוע הקטלני, לומדים בגן אחד 62 ילדים ללא אבטחה. לדברי אם לאחד הילדים, "אני רועדת מפחד, הייתי היום בעבודה כשהבן שלי היה כאן ולא הייתי שקטה. יכול להיות שנשבית".


בדומה להר חומה, גם בשכונת ארנונה 8 גני ילדים בהם אין כל אבטחה. לדברי סלין שרגא, שבנה לומד בגן, "אנחנו מוקפים בצור באהר ובאבו תור ויציאה מהשכונות האלו לירושלים עצמה חייבת להיעשות דרכנו. אין אבטחה וזה מלחיץ". לצד הדברים אמרו היום בארגון ההורים כי "אם ניתן יד לכל אחד להוציא את ילדיו מהגן זו תהיה בעיה", ופנו לעירייה ולגורמים נוספים בבקשה לסיועם.