BETA

18.09.2014

22:12

עודכן:

עניי "צוק איתן": בעלי עסקים שקרסו בדרום הצטופפו בתורים לחלוקת מזון לחג

התור לחלוקת מזון בראשון לציון היה השנה עמוס במיוחד – ולו רק בשל הצטרפותם של תושבי דרום רבים, שהתקשו לעבוד בין אזעקה אחת לשנייה או שעסקיהם קרסו, לאחר שהלקוחות הדירו את רגליהם מהאזור. עמותת "פתחון לב" חוותה עלייה של 30 אחוזים בפניות לסיוע מהדרום בלבד, ובינתיים – לא נראה שהממשלה מתכוונת לסייע בהיענות לביקוש