BETA

14.09.2014

23:16

עודכן:

פרסום ראשון: משרד האוצר דורש להדיח לאלתר את מנכ"ל מע"צ

דו"ח סודי שגיבשה לאחרונה רשות החברות מעלה לכאורה מסקנות חמורות על מע"צ, הגוף המחזיק באחד התקציבים הגבוהים בישראל. הסיפור החל ב-2011, כשהמנכ"ל הטרי שי ברס החליט למנות בלי מכרז "בודק חיצוני" שימליץ לחברה, כמה לשלם לקבלני תשתית שמאיימים לתבוע אותה. היועץ קיבל מיליוני שקלים כשכר טרחה – שלא נעצרו גם כשרשות החברות דרשה להפסיק את תפקידיו שם. ברס סירב להגיב

במהפכת התחבורה החשובה שהבטיחו בנימין נתניהו וישראל כץ, השקיעה עד היום ממשלת ישראל מיליארדים. אלא שחוץ מכבישים חדשים, הכסף שלנו מימן גם לא מעט כשלים ותקלות במע"צ - החברה שאמורה לסלול אותם ביעילות. בטעויות הגלויות אפשר להבחין על האספלט עצמו, אבל ממצאי דו"ח סודי שגיבשה לאחרונה רשות החברות מעלים לכאורה מסקנות חמורות על הגוף שמנהל עבור הנהגים, את אחד התקציבים הגדולים בישראל.


הסיפור הזה מתחיל ב-2011, כששי ברס - מנכ"ל מע"צ הטרי - מחליט למנות בלי מכרז "בודק חיצוני" שימליץ לחברה, כמה לשלם לקבלני תשתית שמאיימים לתבוע אותה בגלל עיכובים ונזקים. היועץ, דוד גת, מקבל תמורת הפעילות שלו במע"צ מיליוני שקלים כשכר טרחה - שלא נעצרים גם כשרשות החברות דורשת להפסיק את תפקידיו שם, איתם נמנו מינוייו כ"בורר מיוחד", כ"יושב ראש ועדת חריגים" וכ"יועץ חיצוני".

שנה וחצי ללא יועץ משפטי

הבוררות היקרה של גת, בלי מכרזים, לא עברה חלק במע"צ: היועץ המשפטי של החברה, עו"ד אלון אפלבאום, פנה עפ"י הדו"ח לאוצר, בטענה שגת פוסק לקבלנים פיצויים גבוהים מדי מקופת המדינה. התוצאה הייתה שאפלבאום פוטר במהירות, ומאז התנהלה מע"צ - חברת התשתיות הגדולה בישראל - ללא יועץ משפטי, במשך כשנה וחצי! במקביל, כבר נפתחה ברשות החברות הבדיקה נגד המנכ"ל ברס.

 

את הכוח אולי מנסים עכשיו לעצור במשרד האוצר, אבל חריקת הבלמים הזו כבר עלתה לכולנו מיליונים.

 

כל הגורמים שקשורים לפרשה מסרבים בשלב הזה לדבר - כולל ברס שטרק לנו את הטלפון - כנראה כי ביום רביעי הקרוב מתוכננת ישיבת דירקטוריון שבה יתקבלו אולי החלטות בעניינו של המנכ"ל. כן אפשר להגיד שהמלצה כזו, להחליף עכשיו בכיר שממילא מסיים בקרוב את תפקידו, היא בפירוש אירוע חריג כשמדובר בחברה ממשלתית - יוגב מנחה את מועצת המנהלים לא לדון בינתיים בפיצויי פרישה מוגדלים לברס.

 

איך מתייחסים במע"צ לטענות החמורות שעולות מדו"ח האוצר? "מינויו של המהנדס דוד גת", אומרים שם, "בוצע על ידי ועדת המכרזים ולא על ידי המנכ"ל, במטרה ליישב מחלוקות ישנות מול קבלנים. התביעות המוזכרות בכתבה נידונות בימים אלה בבית המשפט. שירותיו של גת ומשרדו לחברה הסתיימו לפני חצי שנה, ובאשר ליועץ המשפטי אפלבאום - הוא סיים את תפקידו מרצון".