BETA

16.09.2010

23:34

עודכן:

חילופים בצמרת צה"ל: רוסו ימונה לאלוף פיקוד דרום, כוכבי לראש אמ"ן

לאחר מינויו של האלוף יואב גלנט לרמטכ"ל, נותר תפקיד אלוף פיקוד דרום פנוי. אל התפקיד יכנס ראש אגף המבצעים במטה הכללי, אלוף טל רוסו ותת-אלוף יעקב עייש יכנס לתפקיד שיפנה רוסו. השאלה שנותרה פתוחה: מי יהיה סגן הרמטכ"ל הבא?

(36 שניות)

שר הביטחון, אהוד ברק, אישר הערב (חמישי) על פי המלצת הרמטכ"ל, גבי אשכנזי, מספר מינויים בצמרת הצבא. ראש אגף המבצעים במטה הכללי, אלוף טל רוסו, יתמנה למפקד פיקוד הדרום ויחליף את אלוף יואב גלנט. תת-אלוף אביב כוכבי יתמנה לתפקיד ראש אגף המודיעין, יועלה לדרגת אלוף ויחליף בתפקיד את אלוף עמוס ידלין.

 

תת-אלוף יעקב עייש יתמנה לתפקיד ראש אגף המבצעים במטה הכללי, יועלה לדרגת אלוף ויחליף בתפקיד את אלוף רוסו. כל המינויים נעשו בעצה עם הרמטכ"ל המיועד גלנט והם יכנסו לתוקף בזמן הקרוב.

 

הבשורה על המינויים מגיעה מספר ימים לאחר שמבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, פרסם דוח מיוחד שבמרכזו ביקורת נוקבת על אופן מינויים של האלופים בצה"ל. המבקר טען כי כיום תלויים המינויים בעיקר במערכת היחסים בין הרמטכ"ל לשר הביטחון, ומהווים תוצאה של משא ומתן ו"מקח ממכר" בין השניים. הדוח, שבדק את תהליכי הקצונה הבכירה בצה"ל מיוני 2007 ועד ימים אלה, כלל גם ביקורת באשר להליך מינויים של קצינים בדרגות סגן אלוף עד תת אלוף.  

 

כיום הרמטכ"ל הוא זה שמגבש את עמדתו בנוגע למועמדים לתפקידים בדרגת אלוף, ומביא את המלצתו לשר הביטחון. כלומר, הרמטכ"ל ממנה בפועל את האלוף, ושר הביטחון יכול לאשר או לפסול את המינוי. המבקר מצביע על כמה נקודות בעייתיות בהליך, ומדגיש כי התוצאה היא שמבין שכבת האלופים המתמנים לתפקיד ב"דרך לקויה זו", נבחר אחר כך הרמטכ"ל.

לטענת לינדנשטראוס, לא קיימות אמות מידה כתובות כלשהן באשר למינויים. כמו כן, הוא הסביר כי בידי שרי הביטחון אין בסיס נתונים שיוכל לסייע להם בעת ההחלטה על אישור המינוי, למעט היכרות מוקדמת וסובייקטיבית שלעיתים יש להם עם חלק מהמועמדים. נקודה משמעותית נוספת היא כי התהליך והדיונים אינם מתועדים או מובנים, ולכן לא ניתן לבדוק את הסיבות לאישור או דחיית מועמדים.