BETA

16.09.2010

12:45

הפרקליטות: להטיל על הנגבי קלון ומאסר על תנאי

בית המשפט דן בשאלה אם להטיל קלון על ח"כ הנגבי. לטענת הפרקליטות, עדות השקר שבה הורשע היא עבירה חמורה שיש עמה קלון, בלי קשר למכתבי התמיכה. בורג: "הנגבי מייצג את האלטרנטיבה שכמוה היינו רוצים לראות בכנסת"

(36 שניות)

עם פתיחת שלב הטיעונים לעונשו של חבר הכנסת צחי הנגבי ביקשה הבוקר (חמישי) פרקליטות המדינה מבית משפט השלום בירושלים לקבוע כי בהרשעתו של הנגבי בעדות שקר יש קלון.

 

"מעשיו של הנגבי הם מקרה מובהק של קלון", הבהירו בפרקליטות וביקשו במקביל לגזור על הנגבי עונש מאסר על תנאי, וכן לקבוע כי בקשתם של אישי ציבור שלא להטיל עליו קלון אינה קבילה לעניין זה, אלא רק לעונש שיוטל עליו. 

 

נתניהו לבית המשפט: "לא להטיל קלון על הנגבי" »

אישי ציבור לבית המשפט: לא להטיל קלון על הנגבי »

 

מנגד ביקשה ההגנה מבית המשפט של להטיל על חבר הכנסת קלון, והציגה שלושה עדי אופי שדיברו לטובתו של הנגבי, בהם יושב ראש הכנסת לשעבר אברהם בורג שאמר כי "יש חברי כנסת שהם עובדי ציבור ויש כאלה שהם שליחיו - רוב חברי הכנסת הם כמו הראשונים, הנגבי שייך לסוג השני".

עוד הוסיף בורג בעדותו כי הוא עצמו מעולם לא הוטעה על ידי הנגבי. "הנגבי מייצג את האלטרנטיבה שכמוה היינו רוצים בכנסת. לא כך צריכה להסתיים דרכו הציבורית של אדם כזה". כך על פי דיווח שנמסר מרדיו ירושלים.

 

ההכרעה בנושא - צפויה להינתן רק אחרי החגים. יש לציין כי אם בית המשפט יקבל את הקלון על הנגבי הוא ייאלץ להתפטר מיידית מכהונתו בכנסת אבל יוכל להתמודד בבחירות הבאות.

 

מאידך, לגבי סוגיית עונש המאסר - אם יוטל על הנגבי עונש מסוג זה הוא לא יוכל להתמודד לכנסת במשך 7 שנים מיום סוף תקופת העונש. עם זאת נראה שהפרקליטות תסתפק בעונש של עבודות שירות.