BETA

21.07.2010

21:22

עודכן:

מדוע בית הנשיא מתנהג כאילו הוא מעל לחוק?

הנשיא פרס מביא איתו למשכן את נאמניו ומסדר תפקידים שאינם קיימים בתקנים, לא מתקיימים מכרזים למשרות ויועצים חיצוניים עובדים בניגוד לכללים

(6:37 דקות)

 

נשיא המדינה, שמעון פרס החזיר לבית הנשיא מכובדות ורלוונטיות שלא היו בו זמן רב.

אולם, לפי נתונים שהגיעו ל"המקור", נדמה שבית הנשיא מתנהג קצת כאילו חוקי שירות המדינה לא חלים לגביו. בבית הנשיא אין בארבע השנים האחרונות מבקר פנים, למרות שהחוק מחייב זאת. אנשי פרס ניסו לחסום את כניסת אנשי מבקר המדינה שרצו לערוך ביקורת במקום, וגם כשהתרצו בלית ברירה, הקשו על תנאי העבודה שלהם. "כשהגענו המצב היה לא פשוט, כרגע אנחנו בסיומו של תהליך של לקחת מבקר פנים", טוענת אפרת דובדבני, מנכ"לית בית הנשיא.

 

כשנכנסו, גילו אנשי המבקר נורמות מקולקלות, שחלקן שררו עוד לפני כניסת פרס לתפקיד. בניגוד לנהוג, לא נערכו מכרזים לקבלת תפקידים בבית הנשיא. נדמה כי בית הנשיא של פרס, מצמצם אט אט את השלד הקבוע, המקצועי של המשרד לטובת אנשיו של פרס.

 

הכללים בשירות המדינה אוסרים על העסקת יועצים חיצוניים, מתוך חשש שעובד כזה ייקלע לניגוד עניינים. בית הנשיא מעסיק יועצים חיצוניים, כמו למשל יועץ התקשורת יורם דורי. בית הנשיא יכול לכאורה לעבור על כל הכללים הללו, כי אין מעליו את נציב שירות המדינה, כמו כל משרד ממשלתי אחר. כך יכלה מנכ"לית בית הנשיא אפרת דובדבני עם כניסתה לתפקיד לצ'פר את עובדי בית הנשיא של קצב: לדוברת של קצב היא נתנה כמה חודשים של חופשה בתשלום ואז אפשרה לה מענק הסתגלות, כלומר משכורת של 3 חודשים ללא עבודה. "אני מוכנה להיגד שפה הייתה חריגה ואני לא רוצה להיכנס בדיוק לסיבת החריגה, היו פה נסיבות אישיות מאד קשות של שני האנשים עליהם מדובר", מסבירה דובדבני.

 

ועידות הנשיא הן מפעל מבורך שמביא לפה מנהיגים עולמיים, אנשי עסקים ורוח מכל העולם. אולם, התנהלותם אינה תקינה. הן נקראות "ועידת הנשיא" אבל נערכות בפועל על ידי גופים חיצוניים. "הנשיא פרס נוהג בהפרדה מוחלטת בין גיוס תרומות, לבין הועידה, עצמה לבין התכנים. הוא לא עוסק בגיוס כספים", מגיבה דובדני.

  

אנשי פרס טוענים כי הרבה מהליקויים כבר תוקנו "אנחנו מצאנו בית נשיא בטראומה. אני גאה היום שבית הנשיא עבר מהפכה של ממש מבחינת מנהל תקין", אומרת מנכ"לית בית הנשיא, אפרת דובדבני.