BETA

15.07.2010

00:59

פרשת רשות המיסים - השחיתות הגדולה במדינה?

פרשת המינויים ברשות המיסים מתגלגלת בימים אלה בבית המשפט. האם מאכערים השפיעו על קבלת ההחלטות ברשות ומה עומק השחיתות שם? שורה של הקלטות חושפת את התמונה המלאה והמורכבת

(23:49 דקות)