BETA

24.06.2010

03:23

טרנד חדש ברפואה: עקירת שיני חלב למטרת שימור תאי גזע

אחרי הדם הטבורי מגיע תורן של שיני החלב. הורים לילדים יכולים כעת לעקור את שן החלב רגע לפני שהיא נופלת ולשלוח אותה למשמורת מעבר לים. בבוא היום אפשר יהיה אולי להשתמש בתאי הגזע שבשן כדי לרפא מחלות

(3:02 דקות)