BETA

17.06.2010

02:32

עכשיו זה רשמי: המשביר לצרכן - המפעילה הסלולרית ה-5 בישראל

מביגוד וצורכי בית - לסלולרי. המשביר לצרכן הופכת למפעילה הסלולרית החמישית בישראל. מדובר על מפעיל וירטואלי ללא תשתית משלו. איך זה אמור לעבוד?

(2:09 דקות)