BETA

05.05.2010

21:51

נתב"ג: מטוס ריסוס נכנס למסלול הנחיתה של מטוס "אליטליה"

על פי הדיווח של רשות שדות התעופה, מטוס ריסוס קל, שביקש לחצות את אחד המסלולים בנמל לא נשמע להוראות נגדל הפיקוח, ונכנס לנתיב נחיתה של חברת התעופה "אליטליה" בעת שמטוס החברה החל לבצע נחיתה. רשות התעופה האזרחית פתחה בחקירה

אירוע בטיחות בנמל התעופה בן גוריון: רשות שדות התעופה דיווחה הערב (רביעי) כי מטוס ריסוס שלא נשמע להוראות מגדל הפיקוח חלף בקרבה למטוס חברת "אליטליה".

על פי הדיווח, מטוס ריסוס קל, שהיה בקשר עם מגדל הפיקוח, ביקש לחצות אחר הצהריים את אחד המסלולים בנמל. עקב תנועות בין-לאומיות שהיו באותו הזמן בשדה סרבו מפקחי נמל התעופה לבקשה.

עם זאת, מטוס הריסוס לא נשמע להוראות ונכנס לנתיב נחיתה של חברת התעופה "אליטליה" בעת שמטוס החברה החל לבצע נחיתה.

מגדל הפיקוח זיהה את הקירבה בין שני המטוסים, והפנה את המטוס האיטלקי למסלול נחיתה אחר. רשות התעופה האזרחית פתחה בחקירה.