BETA

08.01.2013

23:41

אמסלם הישן מול אמסלם החדש: מי מהשניים בדרך לכנסת?

לפני קרוב לשנתיים עלה הרב חיים אמסלם לכותרות בעקבות המרד שלו בש"ס. מאז אמסלם מיצב עצמו כח"כ חרדי מזן חדש וגרף לא מעט תמיכה ממקורות מפתיעים. אבל האם יו"ר עם שלם אכן שינה את עמדותיו ממה שהיו לפני כמה שנים? אם תעבור מפלגתו את אחוז החסימה, איזה מהאמסלמים נראה בכנסת הקרובה, זה שבעד לנהוג בכבוד בהומואים או זה שאמר שזה עניין אסור בתורה?

(18:19 דקות)

לפני כשנתיים שמו של הרב אמסלם עלה לראשונה לכותרות. חבר הכנסת מטעם ש"ס יצא נגד עמדת המפלגה, מתח על הנהגת התנועה ביקורת חריפה במספר נושאים, ועזב. מאז מיצב עצמו אמסלם כחבר כנסת חרדי מזן חדש. בבחירות הקרובות הוא ינסה לעבור את אחוז החסימה ולהיכנס לכנסת בתור יושב ראש עם שלם.

 

בדיקה קצרה אודות האיש שזכה לתמיכה לא מועטה מצד גורמים חילוניים, מראה כי בין עמדותיו בעבד לעמדותיו כיום יש לא מעט פערים. עולה השאלה איזה אמסלם רץ לכנסת, החדש או הישן? למשל בהקלטות מלפני כמה שנים אמסלם נשמע מדבר בגנות "התופעה" של הומואים ואומר כי זה עניין שהתורה אוסרת עליו.

 

בחוג בית בתקופה האחרונה לעומת זאת, הוא אמר כי גם עם אדם עושה מעשים שאסורים בתורה קיימת חובה להתייחס אליו בכבוד. במישור המדינה, למשל, אמסלם תמך בהתיישבות והיה נגד הקפאת הבנייה בהתנחלויות. הוא אפילו ביקר בהתנחלות חומש שפונתה וקרא להקימה מחדש. כיום לעומת זאת הוא מבהיר שאם יהיה פרטנר אמיתי הוא בעד לדבר עימו גם במחיר של ויתור על מאחזים בשטחים.

 

בראיון אמר חבר הכנסת כי אלה אכן היו דעותיו והן אכן השתנו. "אתה חושב שלא עברתי שינוי? התחלתי בש"ס וגם אני האמנתי והייתי שבוי בכל מיני קונספציות. עברתי כל מיני תהליכים, יש בזה פסול", אמר אמסלם בראיון באולפן המקור.