BETA

16.02.2010

06:09

עודכן:

"עדותי היא בשביל הילדים שלי. אני לא מפחדת יותר מחן"

בבית המשפט המחוזי בירושלים נפתח היום שלב ההוכחות במשפטו של אליאור חן, המואשם בהתעללות בשמונה אחים, אמם של הילדים היתה העדה הראשונה שזומנה לדוכן. עדותה צפויה להימשך גם מחר

שלב ההוכחות במשפטו של אליאור חן, המואשם בהתעללות בשמונה אחים, נפתח היום (שלישי) בבית המשפט המחוזי בירושלים. העדה הראשונה שזומנה למסור עדות היתה אמם של השמונה.

בצאתה מאולם בית המשפט אמרה האם: "עדותי היא בשביל הילדים שלי. אני לא מפחדת יותר מחן". האם צפויה להמשיך בעדותה מחר.

כתב האישום שהוגש נגד חן בחודש נובמבר ייחס לו שמונה סעיפי אישום המגוללים מקרי התעללות שביצע, והורה לבצע, הנאשם בילדי המשפחה באמצעות חסידיו. בין היתר הואשם חן בעבירות רבות של התעללות בקטין או בחסר ישע, תקיפת קטין הגורמת חבלה חמורה ותקיפת קטין הגורמת חבלה של ממש.

בכתב האישום תואר מקרה התעללות קשה בקטין במהלכו כפתו הנאשם וחסידיו את אחד הילדים באמצעות חבל, הכניסו לפיו כיפה וחסמו אותו באמצעות דבק נייר. בסמוך לכך לאחר מכן, הכניסו את א' לתוך מזוודה שאורכה כחצי מטר, סגרו את א' בתוכה למשך יותר מיממה ומנעו ממנו מזון ושתייה.

מקרה אחר בכתב האישום תיאר כיצד הכריחו הנאשם וחבר חסידיו את אחד הילדים להאכיל את אחיו הקטן בצואה. משסירב, הכו אותו חברי הקבוצה ואיימו עליו שאם לא יאכיל את אחיו הם יאכילו אותו בצואה.

"אין לנאשם גם כל אפשרות להגן על עצמו במשפטו"

בשבוע שעבר הגיש חן לבית המשפט בקשה לאפשר לו ולסנגורו, עו"ד אריאל עטרי, לא להיות נוכחים בדיונים בעניינו. סנגורו של חן הסביר כי מכיוון שבית המשפט דחה את הבקשה לדחות את פתיחת שלב ההוכחות במשפט כדי שיוכלו להיערך לו כראוי, אין כל טעם שהם ישתתפו בדיונים.

בבקשה מצוין כי חומר החקירה בפרשה כולל 15,000 מסמכים ולמעלה מ-100דיסקים, שלטענת עטרי, יש צורך בחודש שלם לפחות, רק על מנת לצפות בכל חומרי החקירה. על פי החוק, חן אינו יכול לערער על החלטת השופט לדחות את בקשתו לדחיית המשפט.

בבקשה נכתב כי "לאור החלטת כבודו, אין לנאשם גם כל אפשרות להגן על עצמו במשפטו ונוכחותו ונוכחות סנגורו תהיה פסיבית לחלוטין. שום עד לא ייחקר ושום עד לא יישמע מטעם ההגנה ... במצב דברים זה, בו הוחלט לקיים את המשפט בטרם יכולה ההגנה ללמוד את חומר החקירה המלא, ברור לנאשם כי נוכחותו ונוכחות סנגורו, באולם הדיונים - מיותרת לחלוטין ואין בה להעלות או להוריד לגבי תוצאות המשפט".