BETA

16.02.2010

02:30

על החום של אמצע החורף

מזג האויר החם שפקד אותנו לפתע הוציא את עם ישראל לים, אבל גרם לכך שבאתר החרמון נאלצו להוריד למטה שלג מהפסגה כדי לא לאכזב את המבקרים

(2:25 דקות)