BETA

20.07.2012

00:29

נחשפו הקלטות שביצע עד המדינה בהולילנד: שטרית ביקש להחזיר כסף

לפני שהפך לעד מדינה בפרשת הולילנד הקליט ש.ד כמה מהחשודים בפרשה. בשיחות שניהל עם מהנדס העיר, אורי שטרית נשמע שטרית מבקש להחזיר כסף לעד. הפרקליטות טוענת כי הפנייה נעשתה לאחר שנפתחה החקירה

(4:03 דקות)

 החזרת הלוואה או נסיון לנקות כפיים? לפני שחתם על הסכם עד המדינה בפרשת הולילנד, הקליט ש.ד שיחות עם מספר חשודים בפרשה. בהקלטות של מספר שיחות עם מהנדס העיר ואחד הנאשמים, אורי שטרית, נשמע האחרון מבקש להחזיר לעד כסף.

 

בפרקליטות טוענים כי שטרית ביקש להחזיר לש.ד את כספי השוחד שזה העביר לו. בפרקליטות אומרים ששטרית ביקש לעשות זאת מאחר וידע כי מתנהלת חקירה בנושא ורצה לנסות ולנקות את עצמו. בשיחות בין השניים שטרית אומר כי הוא מעוניין להחזיר הלוואה.

 

"חסכתי קצת בשנה האחרונה ואני רוצה להחזיר לך על ההלוואה שנתת לי. עזרת לי בימים קשים ולא שכחתי לך את זה", אומר שטרית לעד המדינה בשיחות. שטרית ועורכי דינו טוענים כי בשלב הפנייה לש.ד הוא לא ידע שמתנהלת חקירה וכי לא מודבר בכספי שוחד אלא בהלוואה.