BETA

03.01.2010

21:48

עודכן:

היכרות ראשונה עם היחידה שתביא אותנו לאיראן

על פי פרסומים זרים, ישראל מפעילה היום שמונה מטוסי תדלוק, שאמורים לסייע למטוסי הקרב להגיע לכל נקודה באזור. מבט ראשון אל זרועו הארוכה ביותר של חיל האויר - טייסת התדלוק

תא הטייס שלהם לא מורכב מחזית הטכנולוגיה, הם לא מסוגלים לעשות תמרונים אוויריים מורכבים והמטוס הכי מבוגר בטייסת הואבן 50 - אבל זאת היחידה שתביא אותנו, אם אי פעם תחליט על כך הממשלה - לאיראן.

הכירו את טייסת התדלוק של חיל האוויר. היא מורכבת ממטוסי בואינג 707 שהוסוו ממטוסי נוסעים למכונות תדלוק עצומות מימדים. לדברי סגן מפקד הטייסת, א' "אין יכולת למלא את המשימות שמדינת ישראל מטילה על חיל האוויר בלי להאריך טווח, והארכת טווח – זה דלק".

עבודתם אולי לא זוהרת, אך היא מורכבת מאוד. עליהם לסנכרן את מהירות הטיסה והמרחק בין המטוסים ואחרי כן להחדיר את צינור התדלוק למטוס - כל זאת במהירות הקרובה למהירות הקול. "אנחנו קוראים לזה התנגשות מכוונת", מסביר א'.

בשנים האחרונות הטייסת לא מפסיקה להתאמן. לכולם ברור שבתקיפה על איראן תפקידה יהיה משמעותי. למצלמה אף אחד לא מדבר על כך מפורשות אבל לדברי א', הטייסת מוכנה לכל משימה. "הגענו ליכולת, כארגון, שאנחנו מסוגלים לעשות כל מה שיטילו עלינו - לכל כיוון ולכל טווח".