BETA

28.12.2009

23:57

"חברות גרמניות מספקות את המכונות לחפירת האתר הגרעיני בקום"

כתב חדשות 10 חושף עדויות לפיהן המכונות הנמצאות בשימוש בחפירת המתקן הגרעיני באיראן מיוצרות בגרמניה. מדובר באותן מכונות ששימשו לחפירת התעלה בין צרפת לאנגליה. המכירה לאיראן היא הפרה בוטה של הסנקציות שהטיל הממשל הגרמני כנגד הרפובליקה

(1:29 דקות)

חברות גרמניות מסייעות כפי הנראה לאיראן לחפור את אתריה הגרעיניים מתחת לאדמה, על מנת להגן עליהם מפני מתקפה אוירית אפשרית.

בין איראן לסין קיים שיתוף פעולה בפרוייקטים לבניית מנהרות. ייתכן שבחפירות בפועל של אתר הגרעין בקום, שולבו פועלים סיניים. אולם המכונות שלמעשה חופרות את מנהרות האתר מיוצרות על ידי שתי חברות גרמניות. מדובר במכונות מהסוג שחפרו את התעלה בין צרפת לאנגליה מתחת ללמאנש ומיוצריות אך ורק בגרמניה.

לא ברור כרגע האם המכונות סופקו לרפובליקה האיסלמית באופן ישיר על ידי החברות הגרמניות או בידי גורם שלישי, אך עצם מכירתן לאיראנים עומדת בניגוד לסנקציות שהטיל הממשל הגרמני על המכירות לאיראן.

שר הביטחון אהוד ברק התייחס היום לאתר הגרעיני האיראני שנבנה בקום במהלך דיון של ועדת החוץ והביטחון בכנסת. בדבריו אמר כי מדובר באתר "שנבנה לאורך שנים , ונמצא בבונקרים שחסינים להפצצה רגילה".

פרשן חדשות 10 לענייני צבא, אלון בן דוד התייחס לדברי ברק וציין כי ישראל מספקת לישראל כבר מספר שנים פצצות חודרות בונקרים כך שהיכולת קיימת גם בעת חסינות להפצצות רגילות.