BETA

משרד התיירות מציג: התוכנית להחזרת התיירים לישראל

ירידה של 11% נרשמה בשנה החולפת בתיירות הנכנסת לישראל. מיתון ומשבר כלכלי הם אמנם תירוצים לא רעים, אבל למצב המלונות בארץ ולמיתוג שלהם יש ללא ספק חלק גדול בבעיה. מה עושים?

(2:24 דקות)

בשנת 2009 הגיעו לישראל 2.7 מיליון תיירים לישראל. מדובר בירידה של 11% לעומת שנת 2008. לא רק המיתון הביא ככל הנראה לירידה בכניסות. "אחד הנושאים הבודדים שהתיירים לא שבעי רצון זה השווי של הכסף שהם משלמים. התחום העיקרי שהפער כזה גדול זה תחום המלונאות", הסביר מנכ"ל משרד התיירות, נועם בר-ניר.

כך למשל, בישראל מזה 20 שנה אין דירוג למלונות שנבדק ומפוקח. שר התיירות, כמו קודמיו, מבטיח שבתוך שנה יחזור דירוג המלונות לישראל. "כשמגיע תייר והוא פוגש במלונות מציאות של לא מה שהובטח לו ולא מה שהוא ראה ויזואלית באתר אינטרנט, הוא מתאכזב והאכזבה מלווה אותו לאורך כל הסיור", אומר השר סטס מיסז'ניקוב.

משרד התיירות מתכוון להקים גוף בלתי תלוי שידרג את המלונות, שהם המקומות שדרכם מכניסים התיירים הכי הרבה כסף למדינה. 400 דולר בממוצע משלם כל תייר על הלינה בישראל. על הוצאות מזון ושתייה הוא מוציא 180 דולרים. תחבורה וסיורים מאורגנים עולים לתייר 180 דולרים ו-170 הוא מבזבז על קניות. 150 דולרים משלם התייר בממוצע עבור בילויים ומתנות. סך הכל, ההוצאה הממוצעת היא 1,083 שקלים.

השר גם מבטיח משטרת תיירות שתשמור על הנכסים התיירותיים והשקעה של 300 מיליון שקלים לשיפוץ מלונות ישנים.