BETA

13.12.2009

21:45

ברק החליט: ישיבת הר ברכה תוצא מההסדר עם צה"ל

ראש הישיבה, הרב אליעזר מלמד, שהביע תמיכה בגילויי סרבנות של חלק מתלמידיו לא התייצב לשימוע, ושר הביטחון קיבל את ההחלטה שלא בפניו. "ברק רואה בחומרה רבה כל תופעה של סרבנות", נמסר מלשכתו. "מעשיו ודבריו של הרב מלמד עודדו והסיתו חלק מתלמידיו"

שר הביטחון, אהוד ברק, החליט הערב (ראשון) על הוצאתה של ישיבת הר ברכה מההסדר עם צה"ל. החלטה התקבלה בעקבות התנהלותו של ראש הישיבה, הרב אליעזר מלמד, שהביע תמיכה בגילויי הסרבנות של חלק מתלמידיו המשרתים בצה"ל וסירב לחזור בו. מדובר בפעם הראשונה בתולדות המדינה, בה המדינה מנתקת קשר עם ישיבת הסדר.

מלשכת שר הביטחון נמסר כי ברק הנחה את צה"ל לפעול להוצאת הישיבה מההסדר, תוך פרק זמן סביר שיאפשר לתלמידים להשתלב במסגרת ישיבת הסדר אחרת. "שר הביטחון ברק רואה בחומרה רבה כל תופעה של סרבנות, ואינו מוכן לקבל כל סטייה ממה שמוגדר על ידו כקו אדום", נאמר בהודעת הלשכה.

"שר הביטחון קובע כי מעשיו ודבריו של הרב מלמד מערערים את יסודות הדמוקרטיה הישראלית. הם שעודדו והסיתו חלק מתלמידיו לסרבנות, להפגנות ולפגיעה ברוח צה"ל, ואין להם מקום במדינה מתוקנת. יש להקפיד ולשמור את צה"ל מחוץ לוויכוח הפוליטי".

הרב מלמד: "ברק שכח שראשי הישיבות לא עובדים אצלו"

מוקדם יותר היום קרא ברק למלמד לשימוע בלשכתו, אולם הרב סירב להתייצב אליו. "שר הביטחון כנראה שכח שראשי הישיבות לא עובדים אצלו", אמרו מקורביו של הרב מלמד. "לכן הוא מתייחס בסגנון בלתי-ראוי של קביעת אולטימטום דרך התקשורת וקביעת 'זימון' ו'שימוע'. בשיח כזה הרב לא מוכן להשתתף".

מלשכת שר הביטחון נמסר כי השימוע יתקיים למרות היעדרותו של מלמד, ובסופו של דבר ההחלטה התקבלה שלא בפניו. הסכם ההסדר בין צה"ל לישיבה יסתיים לאחר 40 שנה של שיתוף פעולה.