BETA

15.08.2011

21:45

עודכן:

דיפלציה לא צפויה: מדד המחירים לצרכן ירד ביולי ב-0.3%

בשוק ציפו להתייקרות של 0.3%; מתחילת השנה עלה המדד ב-1.9% וב-12 החודשים האחרונים הסתכמה האינפלציה ב-3.4%; יחד עם זאת, סעיף הדיור עלה ב-0.4%

(1:44 דקות)

במפתיע, מדד המחירים לצרכן ירד בחודש יולי ב-0.3% - כך הודיעה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסעיפים אשר בלטו במיוחד בירידת המחירים היו ההלבשה וההנעלה שהוזלו ב-8.1%, וסעיף דלקים ושמנים לרכב שרשם ירידה של 3%.

 

מנגד, סעיף הדיור עדיין סובל באינפלציה ומהווה נקודת תורפה במגמת הוזלת המחייה במשק. סעיף זה רשם עלייה של 0.4%, במקביל למדד שכר דירה שהתייקר ב-0.7% לעומת חודש יוני. בלמ"ס מתייחסים במיוחד לאינדיקטורים שונים בשוק הדיור שאינם נכללים במדד, ומציינים כי מהשוואת העסקות שבוצעו בחודשים מאי-יוני, לעומת העסקות שבוצעו בחודשים אפריל-מאי, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.7%. מהשוואת העסקות בתקופה זו לאשתקד, עלו המחירים ב-12.5%.

 

אמנם, המחיר הממוצע הכלל-ארצי של עסקות שבוצעו ברבעון השני של 2011, עמד על 1.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-1.13 מיליון שקל ברבעון הראשון - ירידה זו, של 2.1%, מבטאת הן את השינוי שחל ברמות המחיר והן את השינוי באיכות הדירות שנמכרו ובגודלן.

המארגנים מתכננים: הפגנת המיליון בספטמבר

יתרה מזו, על רקע מחאת הקוטג' הפוקדת את המשק מעל חודש ימים, הוזלו מוצרי חלב. כך גבינות לבנות למריחה הציגו ירידת מחיר ממוצעת של 9.2% וחלב מפוסטר הוזל ב-1.5%; גבינות מלוחות עלו ב-2.6%. גם המחירים על פיהם קונות רשתות מזון מיבואנים ויצרני מזון הוזלו בממוצע - מדד המחירים הסיטוניים בענף זה ירד ביולי ב-0.9%. הירידה משקפת בעיקר הוזלות של בשר בקר, עופות ודגים קפואים ב-1.8%. מחיר גבינה לרשתות קימענאיות ירדדו ב-2.3%, קמח לבן  ב-6.5% ושמן סויה ב-3.9%.

 

כלכלנים חזו כי האינפלציה החודשית תסתכם ב-0.3%, כך העריכו 7 מתוך 13 כלכלנים שהשתתפו בסקר בלומברג, כאשר התחזית האגרסיבית ביותר היתה לעלייה של 0.4% על פי תחזיתו של כלכלן אחד והפסימית ביותר הסתכמה בעלייה של 0.1%.

 

זאת, לאחר שחודש לפני כן סל המוצרים התייקר ב-0.4% לעומת מאי. מתחילת השנה, עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9% וב-12 החודשים האחרונים מסתכמת האינפלציה ב-3.4%, עדיין מעל ליעד האינפלציה הממשלתי העליון שעומד על 3% בשנה.

מדד המחירים לצרכן הוא אחד הפרמטרים החשובים שבוחן בנק ישראל, בבואו לקבוע את גובה הריבית במשק. הבנק כבר הודיע כי הוא חותר להעלאת הריבית על מנת להשיב את רמתה לתחום "הנורמלי". כעת מנסים הכלכלנים להעריך באילו חודשים בדיוק יעלה הבנק את הריבית.

 

ירידת המדד מעידה על הצלחת המאבק החברתי, לפחות בחלקו, וראשי המאהל ברוטשילד נערכים למה שהם מכנים "אם כל ההפגנות". מדובר בהפגנה בה ישתתפו מיליון בני אדם ושתתקיים בספטמבר, זאת כדי להוכיח לראשי השלטון שהמאבק לא יסתיים אחרי החגים או עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית.