BETA

בג"ץ הכריע: לא יוקמו בישראל בתי כלא פרטיים

ההחלטה התקבלה ברוב של שמונה שופטים מול אחד ומשמעותה שמערכת הכליאה לא תופרט ולא יוקם כלא על ידי תאגיד פרטי • החלטת בג"ץ מבטלת בצעד נדיר חוק של הכנסת בטענה כי הוא לא עונה על חוקי יסוד

(2:56 דקות)

תשעה שופטי בג"ץ, בראשות הנשיאה, דורית בייניש, קבעו היום (חמישי) כי לא יוקמו בתי כלא פרטיים בישראל. השופטים החליטו כי יש לבטל את התיקון לחוק המאשפר זאת ההחלטה התקבלה ברוב של שמונה מול אחד ולפי פרטיה מערכת הכליאה לא תופרט ולא יוקם כלא על ידי תאגיד פרטי.

השופט אדמונד לוי התנגד להחלטה בעוד הנשיאה, דורית בייניש והשופטים אליעזר ריבלין, אילה פרוקצ'יה, אשר גרוניס, מרים נאור, עדנה ארבל, סלים ג'ובראן ואסתר חיות - תמכו בהחלטה.

החלטת בג"ץ מבטלת בצעד נדיר חוק של הכנסת בטענה כי הוא לא עונה על חוקי יסוד. השופטים נימקו את החלטתם כי בטענה כי הקמת בתי כלא בבעלות פרטית תפגע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

עוד קבעו השופטים כי הקמת בתי כלא פרטיים תהווה תמריץ להגדלת מספר האסירים בכלא, וגם לפגיעה בתנאים שלהם.

סוגיית בתי הכלא הפרטיים בארץ נידונה מזה מספר שנים. זאת כאמור בעקבות התיקון לפקודת בתי הסוהר, המאפשר הקמת בתי סוהר בניהול ובבעלות פרטית.

לפני מספר שנים הגישה החטיבה לזכויות אדם במכללה האקדמית למשפטים ברמת גן עתירה שעסקה בשאלה העקרונית בנוגע לגבולות ההפרטה שרשאית להם המדינה.

העתירה עוררה את השאלה לגבי אילו מסמכויותיה השלטוניות של המדינה הן סמכויות "גרעיניות", שחובה עליה להשאירן בידיה ושאל לה להעבירן לידיו של גוף פרטי בעל אינטרסים כלכליים.

הפרקליטות טענה כי בית המשפט רשאי להתערב בנושאי הפרטה רק במקרים נדירים, בהם מזעזעת ההפרטה הסטטוטורית את אמות הסיפים של מבנה המשטר הדמוקרטי, "מקרים שבהם דגל שחור מתנוסס מעל החוק המפריט, וששום מדינה דמוקרטית נאורה לא תוכל להשלים עימם".